Sjukskrivning – så fungerar det

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att behöva sjukskriva sig från arbetet kan vara en stressig upplevelse. Det innebär ofta en period av osäkerhet både när det gäller ens hälsa och ekonomi. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad sjukskrivning innebär, hur processen går till, och vilket stöd man kan förvänta sig under tiden man är frånvarande från arbetet.

Vad innebär sjukskrivning?

Sjukskrivning, eller sjukledighet som det även kan kallas, är en tillfällig frånvaro från arbetet på grund av sjukdom. Under denna period är man som anställd fri från arbetsskyldigheten samtidigt som man har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad sjukpenning. Sjukskrivning kan vara hel eller delvis beroende på om individen kan utföra något av sina arbetsuppgifter trots sjukdomen.

När och hur blir man sjukskriven?

Sjukdom kan drabba vem som helst och när som helst. Det första steget när man känner sig sjuk och inte kan utföra sitt arbete är att kontakta sin arbetsgivare om frånvaron. Beroende på arbetsplatsens riktlinjer kan de första sjukdagarna vara självcertifierade, vilket betyder att man inte behöver ett läkarintyg. Om sjukdomen kvarstår längre än de självcertifierade dagarna, oftast tre kalenderdagar, krävs ett läkarintyg. Det är också läkaren som beslutar om hur stor del av arbetstiden man behöver vara ledig. Sjukskrivningen registreras sedan hos Försäkringskassan, som är den myndighet som hanterar sjukpenningen.

sjukskrivning

Ersättning under sjukskrivning

När man är sjukskriven är det viktigt att veta vilka former av ekonomisk ersättning man har rätt till. För de flesta anställda börjar ersättningen med den så kallade karensdagen, vilket innebär att den första sjukdagen är en dag utan sjuklön. Efter karensdagen betalar arbetsgivaren ut sjuklön i upp till 14 dagar. Sjuklönens storlek är oftast 80% av den förlorade arbetsinkomsten. Följande dagar betalas sjukpenning ut av Försäkringskassan, vilket också är baserat på 80% av den sjukas inkomst, men med ett tak. För att kvalificera sig för sjukpenning måste man haft en arbetsinkomst och vara oförmögen att utföra sitt arbete på grund av sjukdom. Att ansöka om sjukpenning görs via Försäkringskassans hemsida eller genom pappersblanketter.

Stöd under sjukskrivningsperioden

Under tiden man är sjukskriven är det viktigt att få rätt stöd från arbetsgivaren, vården och Försäkringskassan. Regelbunden kontakt med arbetsgivaren är viktigt för att underlätta en eventuell återgång till arbete. Arbetsgivare har även ett rehabiliteringsansvar, vilket innebär att de ska hjälpa till med att anpassa arbetsuppgifterna eller arbetsmiljön om det behövs.

Så håller du dig informerad

Att hålla sig uppdaterad om sina rättigheter och skyldigheter kan vara en utmaning. Informationen från Försäkringskassan är avgörande under denna process. På Försäkringskassans hemsida kan man hitta omfattande information om hur man ansöker om sjukpenning, hur man rapporterar sin frånvaro och när man kan förväntas återgå till arbetet. Det är också viktigt att man håller sig väl informerad om förändringar i regelverk och ersättningsnivåer som kan påverka ens situation.

Anpassning och återgång till arbetet

Det slutgiltiga målet med sjukskrivningsperioden är att återgå till arbetet. För en del innebär det att återvända till sina ordinarie arbetsuppgifter, medan andra kan behöva en gradvis återgång med anpassade arbetsuppgifter eller deltid. Samarbete med arbetsgivaren, Försäkringskassan och sjukvården är nyckeln till en framgångsrik återgång. En individuell plan kan tas fram för att underlätta övergången och se till att stöd finns tillgängligt för att möta de utmaningar som kan finnas.

Fler nyheter